Η GDesign σε μια ανακατασκευή για λίγους και εκλεκτούς