Η πανδημία εκτόξευσε τη ζήτηση για 2χρονα 250άρια του παρελθόντος!